Κυρ20062021

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Παροχή πληροφόρησης για κατάλληλη συμπεριφορά κοινού σε μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα

Παροχή πληροφόρησης για κατάλληλη συμπεριφορά κοινού σε μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β΄/17-02-2016), SEVESO III. pdf