Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Δημοτικές Κοινότητες Περιφέρειας Ηπείρου Επιτρεπόμενης Άσκησης Πλανόδιου Εμπορίου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου προς ενημέρωση των Πλανόδιων πωλητών – Επαγγελματιών ή Παραγωγών – ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 46 του Ν.4497/13-11-2017(ΦΕΚ/Α/171/2017), έχουν τροποποιηθεί τα πληθυσμιακά όρια άσκησης πλανόδιου εμπορίου και ως εκ τούτου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε Δημοτικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε πίνακα με τις Δημοτικές Κοινότητες που επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και τις Δημοτικές Κοινότητες που ξεπερνούν το όριο των 5.000 κατοίκων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

α/α

Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη

Περιγραφή

Μόνιμος Πληθυσμός

4650

18010105

Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου

4.444

4661

18010301

Δημοτική Κοινότητα Πεδινής

3.149

4681

18010401

Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων (νήσος)

219

4684

18010501

Δημοτική Κοινότητα Κατσικά

3.885

4722

18010601

Δημοτική Κοινότητα Περάμα

1.841

4596

18050101

Δημοτική Κοινότητα Ελεούσης

3.484

4752

18060101

Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης

2.942

4872

18070101

Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου

2.503

5380

19040101

Δημοτική Κοινότητα Πέτα

4.105

5349

19040201

Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου

1.737

5371

19040401

Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου

1.650

5465

20010401

Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας

1.613

5496

20020101

Δημοτική Κοινότητα Παραμυθίας

2.730

5580

20030101

Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών

2.639

5873

21010301

Δημοτική Κοινότητα Λούρου

1.938

5740

21020101

Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος

4.619

5785

21030101

Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου

2.513

5768

21030201

Δημοτική Κοινότητα Πάργας

2.415

       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

α/α

Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη

Περιγραφή

Μόνιμος Πληθυσμός

4642

18010101

Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών

65.574

4644

18010103

Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων

5.276

4635

18010201

Δημοτική Κοινότητα Ανατολής

9.798

5033

19010101

Δημοτική Κοινότητα Αρταίων

24.427

5399

20010101

Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης

9.820

5898

21010101

Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης

20.795

 Υπενθυμίζουμε ότι, όποιος ασκεί εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά την διάρκεια της συναλλαγής. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα. Για την δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή και σε άλλη Περιφέρεια – εκτός της οικείας – απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας και ισχύει μόνο εντός των διοικητικών ορίων της. Οι Πλανόδιοι Πωλητές είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τους διαδικτυακούς τόπους, των Περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιούνται, ώστε να ενημερωθούν για τις Δημοτικές Κοινότητες στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

Οι αδειούχοι πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα δεν εντάσσονται στους περιορισμούς των πληθυσμιακών ορίων για μία (1) μόνο φορά μέσα στην ίδια μέρα και μπορούν να παραμείνουν στάσιμοι για 2 ώρες με την υποχρέωση τήρησης θεωρημένου «Ημερολογίου Φύλλων Παρουσίας ανά Μήνα». Απαγορεύεται η στάθμευση σε σημεία που δυσχεραίνεται η κυκλοφορία και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από εκατόν πενήντα (150) μέτρα από καταστήματα και επιχειρήσεις που εμπορεύονται ομοειδή προϊόντα, καθώς και καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.