Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Υποστήριξη

Περί δικτυακού τόπου

Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην σχεδίαση  του δικτυακού της τόπου με σκοπό την ενημέρωση και την άμεση πληροφόρηση του πολίτη.
Ο δικτυακός τόπος τηρεί τις παγκόσμιες προδιαγραφές και τα εδραιωμένα στάνταρ στον χώρο του web design, όπως αυτά έχουν οριστεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό W3C (World Wide Web Consortium).

Ο δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με τo Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα διαχείρισης περιεχομένου Joomla. (CMS = Σύστημα Διαχείρησης Περιεχομένου).

10

Ανάπτυξη & συντήρηση ιστοχώρου:
Ντέμος Νικόλαος, τηλ: 26513 60316, e-mail: ntemos@apdhp-dm.gov.gr

Επιμέλεια ιστοχώρου:
Γεωργοκίτσος Κωνσταντίνος, τηλ: 26513 64238, e-mail: k.georgokitsos@php.gov.gr

 

 

Ημερομηνία 1ης έκδοσης ιστοχώρου: 30.1.2011 (έκδοση 1.5.x.x)

Ημερομηνία 2ης έκδοσης ιστοχώρου: 30.4.2012 (έκδοση 2.5.x)

Ημερομηνία 2ης έκδοσης ιστοχώρου: 20.9.2012 (έκδοση 2.5.x)

 

Σε κάθε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα κατά την περιήγηση στο δικτυακό τόπο (λανθασμένες πληροφορίες, ανύπαρκτες συνδέσεις, προβλήματα server, κ.α.), ή αν έχετε παρατηρήσεις - σχόλια σχετικά με  τη δομή, την οργάνωση και το περιεχόμενο του τόπου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για τις απαραίτητες επεμβάσεις & διορθώσεις με το διαχειριστή.

Καλή πλοήγηση!

 

 

Λογισμικό

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι με ενδεικτικά προγράμματα:

Πλοήγηση ιστού Ανάγνωση αρχείων .pdf Βοηθητικά προγράμματα Συμπίεση αρχείων  Μετατροπή αρχείων σε .pdf Πακέτο συμβατότητας
αρχείων Ms Office

Ms Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Foxit reader

Adobe Acrobat Reader

OpenOffice

Adobe Flash player

Adobe Shockwave Player

Winzip

Winrar

7zip

PDFCreator

DoPDF

FileFormatConverters

Απομακρυσμένη διαχείριση
Teamviewer