Σαβ15062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση θεμάτων 5ης/10-4-2019 Ειδικής συνεδρίασης Π.Σ. 11 Απριλίου 2019 697
Πρόσκληση για την 13η/12-04-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Απριλίου 2019 753
Ορισμός Ομάδων Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στην Περιφέρεια Ηπείρου 10 Απριλίου 2019 823
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υπ. 6.3 : Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία για ένταξη και μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. 10 Απριλίου 2019 878
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Τρίτη 16 Απριλίου 2019 09 Απριλίου 2019 608
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 09 Απριλίου 2019 472
Στελέχωση Μητρώου Αξιολογικών Εκχωρουμένων Μέτρων Π.Α.Α. Π.Η. 08 Απριλίου 2019 681
3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 05 Απριλίου 2019 476
Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης/03-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 05 Απριλίου 2019 546
Πρόσκληση 6ης/10-4-2019 τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 04 Απριλίου 2019 423
Πρόσκληση 5ης/10-4-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 04 Απριλίου 2019 422
Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ» ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) 03 Απριλίου 2019 383
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων στις 08 και 11 Απριλίου 2019 03 Απριλίου 2019 400
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Τ.Κ. Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου""Δήμος Πωγωνίου" 02 Απριλίου 2019 351
Πρόσκληση για την 12η/03-04-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2019 488
2η τροποποίηση του Υπομέτρου 6.3 "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" που αφορά την μεταβολή του τρόπου υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. 02 Απριλίου 2019 488
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών ΜΕ την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 28 Μαρτίου 2019 422
Ανακοίνωση 4ης/22-3-2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 26 Μαρτίου 2019 476
Ανακοίνωση αποφάσεων 3ης/22-3-2019 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ. 26 Μαρτίου 2019 395
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης τροποποίησης ΜΠΕ, έργου που αφορά στην κτιριακή επέκταση βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού και αεριούχων αναψυκτικών, Τ.Κ. Νεγράδων, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων."ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε." 26 Μαρτίου 2019 411