Πεμ08122022

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου:« Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση «Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»«WIND ENERGY FACILITY MIKE» 25 Ιουνίου 2019 418
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση Μ.Π.Ε. που αφορά σε πτηνοτροφική μονάδα, θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα»,Τ.Κ. Νεοκαισάρειας, Δ. Ιωαννιτών»"Γεώργιος Βλάχος" 25 Ιουνίου 2019 367
Πρόσκληση για την 20η/26-06-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 25 Ιουνίου 2019 432
Οριστικός κατάλογος Δυνητικών δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη Δράση Περιφέρειας Ηπείρου "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών" 24 Ιουνίου 2019 434
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. 4070/12 21 Ιουνίου 2019 549
Ανακοίνωση αποφάσεων της 19ης/20-06-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2019 416
Πρόσκληση για την 19η/20-06-2019 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2019 401
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: " Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων"." Αλέξανδρος Μίντζας και Χρυσίτα Μίντζα" 19 Ιουνίου 2019 355
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου : "Μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στον Όρμο Βάλτου, Δ. Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας»«Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε 19 Ιουνίου 2019 356
Ανακοίνωση αποφάσεων της 18ης/14-06-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18 Ιουνίου 2019 440
Ανακοίνωση αποφάσεων της 4ης/14-06-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΗ 14 Ιουνίου 2019 441
Πρόσκληση για την 18η/14-06-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 13 Ιουνίου 2019 446
Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου μηνός Μαΐου 2019 12 Ιουνίου 2019 448
Ορθή Επανάληψη 4ης τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.3 11 Ιουνίου 2019 513
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ/14-06-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 11 Ιουνίου 2019 405
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 11 Ιουνίου 2019 388
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 11 Ιουνίου 2019 351
Νέος πίνακας διευρυμένων φαρμακείων για το δίμηνο Μαΐου Ιουνίου 2019 07 Ιουνίου 2019 433
Ανακοίνωση αποφάσεων της 17ης/05-06-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07 Ιουνίου 2019 503
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το έργο « Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «Σαρακαμπίνα»,Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων»"Λάμπρος Ζευγολάς" 06 Ιουνίου 2019 480