Σαβ15062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση αποφάσεων της από 28-08-2019 συνεδρίασης της Επιτροής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. 04 Σεπτεμβρίου 2019 564
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών ΜΕ την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 04 Σεπτεμβρίου 2019 515
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 04 Σεπτεμβρίου 2019 488
Ανάρτηση κατάστασης αποτελεσμάτων της αρίθμ. 117997/5615/01-08-2019 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη για ταξί 04 Σεπτεμβρίου 2019 541
Αίτηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, Ιωάννης Γκανιάτσας 03 Σεπτεμβρίου 2019 423
Ανακοίνωση αποφάσεων 11ης/1-9-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 02 Σεπτεμβρίου 2019 560
Ανακοίνωση αποφάσεων της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 30 Αυγούστου 2019 490
Αποφάσεις 10ης/28-8-2019 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2019 430
Πρόσκληση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για εκλογή μελών Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 28 Αυγούστου 2019 422
Πρόσκληση για την 27η/29-08-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2019 411
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, θέση «Γιαννίτσι», Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»«ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 27 Αυγούστου 2019 348
Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων της αριθμ.πρωτ.:121272/8008/07-08-2019 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2019 με (ΑΔΑ:65ΨΞ7Λ9-ΡΛΤ) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου. 23 Αυγούστου 2019 502
Ανακοίνωση αποφάσεων της 26ης/21-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 23 Αυγούστου 2019 457
Πρόσκληση για την 10η/28-8-2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 22 Αυγούστου 2019 444
Ανακοίνωση-Πρόσκηση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ με καύση βιοαερίου, θέση ΄΄ΧΑΛΙΚΙΑ-ΜΠΟΊΔΑ ΜΑΥΡΗ΄΄, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Π. Η.""ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ.- ΝΤΑΤΣΗΣ Ε. 22 Αυγούστου 2019 339
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: "Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, θέση ΄΄Μπόιδα Μαυρή΄΄, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Π. Ηπείρου""ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε." 22 Αυγούστου 2019 333
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, Ανανέωσης-τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: " Επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού, Δ.Δ. Ελληνικού , Δ. Βορείων Τζουμέρκων, ΠΕ Ιωαννίνων" «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΣΔΑ), 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 21 Αυγούστου 2019 306
Ανακοίνωση-πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, που αφορά στην ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου: «Πτηνοτροφική μονάδα με υδρογεώτρηση, θέση «Λάμπρα», Τ.Κ. Ράχης, Δήμου Αρταίων, ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. "Παναγιώτης Πορτοβάρας" 21 Αυγούστου 2019 294
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης για την ανανέωση ΑΕΠΟ, που αφορά στην εγκατάσταση ετοίμου σκυροδέματος με γεώτρηση, θέση "Πλάκες', Τ.Κ. Φιλοθέης, Δ. Αρταίων. "ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε." 21 Αυγούστου 2019 323
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»"Ασήμω Δελλή" 20 Αυγούστου 2019 289