Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου:« Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Γκούρας, στο Δήμο Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» "Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης" 20 Αυγούστου 2019 288
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ: " Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «Μπουσούλιζα», Δ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου""Κόκκαλης Ζήκος του Χρήστου" 20 Αυγούστου 2019 204
Πρόσκληση για την 26η/21-08-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Αυγούστου 2019 280
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο 13 Αυγούστου 2019 377
Ανακοίνωση αποφάσεων της 25ης/08-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 09 Αυγούστου 2019 466
Οριστικός κατάλογος ένταξης δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη Δράση Περιφέρειας Ηπείρου "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών" 07 Αυγούστου 2019 426
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 07 Αυγούστου 2019 466
Πρόσκληση για την 25η/08-08-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 07 Αυγούστου 2019 429
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ :"Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση Όρμος Νενούδα, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας,Περιφέρειας Ηπείρου»«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.» 31 Ιουλίου 2019 448
Ανακοίνωση αποφάσεων της 24ης/29-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31 Ιουλίου 2019 586
Πρόσκληση για την 24η/29-07-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 26 Ιουλίου 2019 631
Ορισμός αξιολογητών φακέλων υποψηφιότητας Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ 2014-2020 23 Ιουλίου 2019 658
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 23 Ιουλίου 2019 645
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης για την Τροποποίηση Μ.Π.Ε. του συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος και γαλακτωμάτων, θέση «Πλάκες», Τ.Κ. Φιλοθέης, Δ. Αρταίων. «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» 22 Ιουλίου 2019 567
Ανακοίνωση αποφάσεων της 23ης/19-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22 Ιουλίου 2019 627
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης ανανέωσης-τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά στο ΧΥΤΑ 2ης Δ. Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, θέση «Ανατολικά του Καρβουναρίου», Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας. "Φο.Δ.Σ.Α." 19 Ιουλίου 2019 630
Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης/17-7-2019 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 18 Ιουλίου 2019 632
Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία «ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ» ΠΓΕ 18 Ιουλίου 2019 591
Πρόσκληση για την 23η/19-07-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 18 Ιουλίου 2019 579
3η Συνάντηση εταίρων του έργου MeDInno του Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 17 Ιουλίου 2019 548